Yıldızname falı nedir, nasıl bakılır, Online falcılara gerçek yıldızname bak, baktır, sanal yıldızname falı hesaplama, yıldıznamede ne çıkar, canlı yıldızname (1)

Yıldızname falı nedir, nasıl bakılır? Online falcılara gerçek yıldızname falı bak, baktır, sanal yıldızname falı hesaplama, yıldıznamede ne çıkar? Canlı yıldızname ne demek? Yıldızname falına kim bakar? Yıldızname aşk uyumu

Yıldızname falı nedir, nasıl bakılır? Bilinen en eski ve en köklü medeniyet Sümerlerdir. Sümerler insanlık tarihindeki birçok buluşun öncüleri olmuş, bununla da kalmamış yaptıkları tüm icraatları kayıt altına alarak günümüze tarihlerini aktarmayı başarmışlardır. Sümerler döneminin en gelişmiş medeniyeti olmuşlardır. Birçok insan topluluğunun ilkel bir yaşam sürdüğü çağda Mezapotamya’nın verimli topraklarında Sümerler bugün bile anlamakta güçlük çektiğimiz bir medeniyet olmayı başarmışlardır.

Sümerler çağının ötesinde bir bilinçle yaşadıkları dönemde başlarını gökyüzüne kaldırıp yıldızlara ve uzaya merak duymuş ve yıldızları gözlemlemişlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde daha o çağda gezegen ve yıldızların konum hesaplarını çok küçük yanılma paylarıyla hesaplayabilmişlerdir. Üzerinde yaşadığımız gezegen dışında bugün isimlendirdiğimiz şekliyle Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenlerini ve Nibiru adında şu an güneş sistemimizde henüz keşfi ispatlanmamış gezegenleri gözlemlemiş ve bu gezegenlere atıflarda bulunmuşlardır.

Yıldızname falı nedir, nasıl bakılır, Online falcılara gerçek yıldızname bak, baktır, sanal yıldızname falı hesaplama, yıldıznamede ne çıkar, canlı yıldızname

Geçmişteki birçok uygarlıkta olduğu gibi Sümerlerde bazı gök cisimlerine tapınmış ve bu gezegenleri tanrı olarak nitelendirmişlerdir. Bilim ve mistik inancı harmanlayan Sümerler zaman içerisinde astrolojide o kadar uzmanlaşmışlardır ki çeşitli yıldız ve gök haritaları çıkarmışlar, buna göre tarım ve gündelik hayatlarını düzenleyerek hayatlarını kolaylaştırmışlardır.

Sümerlerin oluşturduğu yıldız haritası bugün kullandığımız yıldızname haritasının temellerini oluşturmuştur. Babilliler’de hayvanların iç organlarıyla fal bakan Haruspex ve gökyüzünü gözlemleyerek gelecek hakkında fikir üreten Horoskop iki farklı âlim sınıfı ortaya çıkmıştı. Yıldızname falının ilk temelleri burada atılmıştır.

Yıldız haritasını kullanarak oluşan yıldızname zamanla bir fal çeşidine dönüşmüş ama esas itibariyle bilimsel bir temele dayandığından; yıldıznameyle bakılan fallar isabetli kehanetler doğurmaya başlamıştır. 

İnsanların doğum zamanları ve doğdukları zaman diliminde gezegenlerin bulunduğu konumlar kişi üzerinde şaşmaz etkiler yaratmaktadır. Kişinin yıldız haritası sağlam bir şekilde oluşturulup yorumlanabilirse kişinin geleceği hakkında önemli saptamalar yapılması mümkündür. O yüzden yıldızname falı, diğer fallara göre hem bilimi hem de mistisizm içinde barındıran tek fal çeşididir.

Yıldızname yalnızca geleceği görmemize yaramaz; kötü şeyleri düzeltme ve onarma amacıyla da kullanılır.

Yıldıznamenin ilk gelişmiş metodu Peygamber soyundan gelen İmamı Cafer Hazretlerinin nutuk ilminden doğan bir yöntemle ortaya çıkmıştır. Bu sebeple yıldıznameye bakılırken duayla açılış yapılır ve yine duayla kapanış yapılır.

Yıldızname Falına Kim Bakar?

Yıldızname falına, yıldız haritası aracılığı ile bakılır. Yıldız haritası fal baktıracak kişinin doğum bilgileri kullanılarak hazırlanır ve 12 ay, 7 gezegen ve 12 burç temel alınarak kişinin doğum günleri bu haritada konumlandırılır.

Yıldızname falında yıldız haritası 12 temel bölüme ayrılır. Esasında bu 12 bölüm bir yıl içerisinde bulunan 12 aydır. Bu 12 ayın her biri bir burcu kapsar. Her ayın kendine özgü bir burcu vardır ve burçların her biri kendi içinde kendine has özellikler taşır. 

Kişinin doğum zamanı hesaplanarak bu aylardan birinde yer alan burç üzerinde konumlandırılır. Bu burç kişinin özburcudur ve kişinin genel özelliklerini, duygusal yapılarını ve karar alma mekanizmalarının sırlarını barındırır. Kişinim doğum anında güneşin yükseldiği burcu ise kişinin yükselen burcudur ve kişinin yükselen burcu onun hayatındaki değişkenlerin tespitinde kullanılır.

Yıldızname falına bakılırken yıldız haritasında kişinin özburcu ve yükselen burcu belirlendikten sonra sırada kişinin zodyakını tespit etmek kalır. Her kişinin sahip olduğu bir zodyakı vardır. Zodyak kişinin o an içinde bulunduğu duruma etki eden ateş, toprak, hava ve su elementlerinden oluşur. Bu dört element burç sahibinin hangi zaman dilimlerinde nelerle karşılaşacağı, nasıl bir durum içerisinde olacağı konusunda fikir verir.

Yıldızname falında kullanılan yıldız haritasında konumlandırılan gezegenlerin makro boyuttaki hareketleri, kişinin doğum zamanına bağlı olarak kişiler üzerinde mikro etkiler yaratır. Bu mikro etkiler doğru hesaplandığında kişinin gelecekte nasıl eylemlerde bulunması gerektiği ve yapacakları eylemlerin nasıl sonuçlanacağını rahatlıkla tespit edilebilir.

Yıldızname falına birçok konuda baktırmak mümkündür. Bu fal türü kişinin genel hayatı hakkında birçok soruya cevap bulabileceği bir fal çeşididir. İş hayatı, aşk hayatı evlilik, yolculuk ve gelecek hakkında atılacak adımlar hakkında birçok konuda soruları cevaplar. 

Yıldızname falı genel olarak bir çeşit kılavuz olarak kullanılır. Kişinin yapacağı eylemlerin ilerde ne gibi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarda bulanarak ilerde gerçekleşecek olan kötü sonuçlardan sakınmayı sağlar. Aynı zamanda yıldızname falı belanın def edilmesi ve nazar konularında da yardımcı bir fal çeşididir.

Online Yıldızname Falı

Yıldızname falına online olarak telefonda fal uygulamasıyla canlı olarak gerçek bir falcıya baktırılabilinir.

Günümüz yüzyılında teknolojideki ilerlemenin bir sonucu olarak birçok aktivite uzaktan internet ve telefon üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Tıpkı birebir fal baktırmak gibi online fal baktırmakta aynı deneyim hazzını ve sonucu sunmayı garanti eder. 

Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal baktırmak kişilere birçok kolaylık sağlar. Günümüzde insanların içinde bulunduğu tempolu yaşam ve yoğun çalışma saatleri kişilerin özel hayatları kısıtlamaktadır. Birçok insan fal baktırmaya zaman bulamamakta, herhangi bir fal cafe ye gidecek zamanı kendine yaratamamaktadır. Online fal cafe ler bu konu da kişilere günün 24 saati evden fallarına baktırma imkânı sunar.

Siz de fal baktırmak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçin. Birlikte çalıştığımız Nar Fal, Turuncu Fal Cafe, Ankara Fal Cafe, Telefon Fal, Online Fal Cafe firmalarından istediğinize ulaşabilirsiniz. Firmaların falcılarından dilediğinizi seçerek aklınızdaki fal çeşidine baktırabilirsiniz. Her fal çeşidi için online fal seçeneği bulunmaktadır. İster online görüntülü fal ister telefon falı baktırma imkanını sizlere sunuyoruz. Online fal asla sizi yanıltmasın. Tamamen gerçek falcılar tarafından bakılan online fal hizmeti ile artık fal baktırmak çok daha kolay.

Related Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir